Bưu điện văn hóa xã Vhx Phú Xuân

  • Mã bưu điện: 411770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vhx Phú Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273646118