Bưu điện văn hóa xã VHX Phạm Văn Hai

  • Mã bưu điện: 738412
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phạm Văn Hai
  • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837682139