Bưu điện Đỗ Xuân Hợp

  • Mã bưu điện: 715964
  • Bưu cục: Bưu điện Đỗ Xuân Hợp
  • Địa chỉ: Sô´71, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9
  • Điện thoại: 02836202017