Hồ Chí Minh

Bưu điện Mũi Tàu

Mã bưu điện: 763710 Bưu cục: Bưu điện Mũi Tàu Địa chỉ: Sô´98, Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Điện thoại: 02837513123

Bưu điện Bà Hom

Mã bưu điện: 763200 Bưu cục: Bưu điện Bà Hom Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân Điện thoại: 02837541444

Bưu điện KHL Bình Tân

Mã bưu điện: 763430 Bưu cục: Bưu điện KHL Bình Tân Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân Điện thoại: 02838761881

Bưu điện An Lạc

Mã bưu điện: 763700 Bưu cục: Bưu điện An Lạc Địa chỉ: Sô´350, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Điện thoại: 02837560120

Bưu điện Gò Xoài

Mã bưu điện: 762530 Bưu cục: Bưu điện Gò Xoài Địa chỉ: Sô´114, Đường GÒ XOÀI, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Điện thoại: 02838779089

Bưu điện Gò Mây

Mã bưu điện: 762742 Bưu cục: Bưu điện Gò Mây Địa chỉ: Sô´SA3-04, Đường Số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân …

Bưu điện Bình Trị Đông

Mã bưu điện: 762800 Bưu cục: Bưu điện Bình Trị Đông Địa chỉ: Sô´604, Đường Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Điện thoại: 02838756001

Bưu điện Bốn Xã

Mã bưu điện: 762300 Bưu cục: Bưu điện Bốn Xã Địa chỉ: Sô´569, Đường HƯƠNG LỘ 2, KHU PHỐ 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Điện thoại: …

Bưu điện Hồ Học Lãm

Mã bưu điện: 763100 Bưu cục: Bưu điện Hồ Học Lãm Địa chỉ: Sô´574, Đường Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Điện thoại: 02837520444

Bưu điện Tên Lửa

Mã bưu điện: 763160 Bưu cục: Bưu điện Tên Lửa Địa chỉ: Sô´232, Đường TÊN LỬA, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Điện thoại: 02837543545