Bưu điện Quận 7, Hồ Chí Minh

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Quận 7 trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Quận 7. Bưu điện Quận 7, Bưu điện Phú Mỹ, Bưu điện Tân Mỹ, Bưu điện Tân Phong, Bưu điện Tân Thuận Đông, Bưu điện Tân Hưng, Bưu điện Him Lam, Bưu điện Tân Thuận, Bưu điện Tân Quy Đông, Bưu điện Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7, Bưu điện Lý Phục Man, Bưu điện KHL NSG, Bưu điện Phạm Hữu Lầu, Bưu điện KHL Phú Mỹ Hưng, Hòm thư Công cộng Tân Phú, Hòm thư Công cộng Tân Hưng, Hòm thư Công cộng Tân Kiểng, Hòm thư Công cộng Bình Thuận, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Mỹ Hưng, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn

Bưu điện Quận 7

 • Mã bưu điện: 756100
 • Bưu cục: Bưu điện Quận 7
 • Địa chỉ: Sô´1441, Đường Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
 • Điện thoại: 02837852456

Bưu điện Phú Mỹ

 • Mã bưu điện: 756110
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´697, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7
 • Điện thoại: 02838733982

Bưu điện Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 756336
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´74, Đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7
 • Điện thoại: 02837717819

Bưu điện Tân Phong

 • Mã bưu điện: 756600
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Phong
 • Địa chỉ: Sô´565, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7
 • Điện thoại: 02837713222

Bưu điện Tân Thuận Đông

 • Mã bưu điện: 756200
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thuận Đông
 • Địa chỉ: Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
 • Điện thoại: 02837701701

Bưu điện Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 756922
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Hưng
 • Địa chỉ: Sô´60, Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7
 • Điện thoại: 02836360266

Bưu điện Him Lam

 • Mã bưu điện: 756923
 • Bưu cục: Bưu điện Him Lam
 • Địa chỉ: Sô´25, Đường 14 – Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
 • Điện thoại: 02862873420

Bưu điện Tân Thuận

 • Mã bưu điện: 756000
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thuận
 • Địa chỉ: Sô´KE42,43, Đường Hùynh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
 • Điện thoại: 02838728274

Bưu điện Tân Quy Đông

 • Mã bưu điện: 756700
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Quy Đông
 • Địa chỉ: Sô´44, Đường 15, Phường Tân Quy, Quận 7
 • Điện thoại: 02837712888

Bưu điện Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7

 • Mã bưu điện: 756060
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7
 • Địa chỉ: Sô´136, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
 • Điện thoại: 02837760762

Bưu điện Lý Phục Man

 • Mã bưu điện: 756447
 • Bưu cục: Bưu điện Lý Phục Man
 • Địa chỉ: Sô´62, Đường Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7
 • Điện thoại: 02837734114

Bưu điện KHL NSG

 • Mã bưu điện: 756031
 • Bưu cục: Bưu điện KHL NSG
 • Địa chỉ: Sô´1441, Đường Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
 • Điện thoại: 02837852999

Bưu điện Phạm Hữu Lầu

 • Mã bưu điện: 756032
 • Bưu cục: Bưu điện Phạm Hữu Lầu
 • Địa chỉ: Sô´232A, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7
 • Điện thoại: 02837851595

Bưu điện KHL Phú Mỹ Hưng

 • Mã bưu điện: 756036
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phú Mỹ Hưng
 • Địa chỉ: Sô´1441, Đường Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
 • Điện thoại: 02837850542

Hòm thư Công cộng Tân Phú

 • Mã bưu điện: 756335
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Phú
 • Địa chỉ: Sô´48 KP1, Đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 756921
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Hưng
 • Địa chỉ: Sô´695, KP 4, Đường Trần Xuân Sọan, Phường Tân Hưng, Quận 7
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Kiểng

 • Mã bưu điện: 756841
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Kiểng
 • Địa chỉ: Sô´124, KP 3, Đường 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 756446
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Thuận
 • Địa chỉ: Sô´342, KP1, Đường Hùynh tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Mỹ Hưng

 • Mã bưu điện: 756925
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Phú Mỹ Hưng
 • Địa chỉ: Sô´25, Đường 14 – Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 756050
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’