Bưu điện văn hóa xã VHX Phong Phú

  • Mã bưu điện: 739401
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phong Phú
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838773889