Bưu điện Chợ Nhỏ

  • Mã bưu điện: 715100
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Nhỏ
  • Địa chỉ: Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9
  • Điện thoại: 02837360517