Bưu điện Hàng Xanh

  • Mã bưu điện: 718500
  • Bưu cục: Bưu điện Hàng Xanh
  • Địa chỉ: Sô´283, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 15, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02838996837