Bưu điện Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức

  • Mã bưu điện: 715650
  • Bưu cục: Bưu điện Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức
  • Địa chỉ: Sô´Kios, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9
  • Điện thoại: