Bưu điện Văn Thánh

  • Mã bưu điện: 717244
  • Bưu cục: Bưu điện Văn Thánh
  • Địa chỉ: Sô´76, Đường D1, Phường Số 25, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02835119678