Bưu điện An Điền

  • Mã bưu điện: 713000
  • Bưu cục: Bưu điện An Điền
  • Địa chỉ: Sô´16A, Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
  • Điện thoại: 02837446903