Bưu điện KHL Ngô Sỹ Sơn (EMS)

  • Mã bưu điện: 712170
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Ngô Sỹ Sơn (EMS)
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
  • Điện thoại: