Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc B

  • Mã bưu điện: 738101
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc B
  • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837652027