Bưu điện Bình Trưng

  • Mã bưu điện: 713200
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Trưng
  • Địa chỉ: Sô´42, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
  • Điện thoại: 02837436076