Bưu điện Tân Định

  • Mã bưu điện: 710880
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Định
  • Địa chỉ: Sô´230, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
  • Điện thoại: 02838295879