Bưu điện Thanh Đa

  • Mã bưu điện: 717400
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Đa
  • Địa chỉ: Sô´138A, Đường Bình Quới, Phường Số 27, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02835566698