Bưu điện Giao dịch Sài Gòn

  • Mã bưu điện: 700000
  • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch Sài Gòn
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: 02838221677