Bưu điện văn hóa xã VHX Đông Vệ

  • Mã bưu điện: 441431
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Đông Vệ
  • Địa chỉ: Đường Quảng Xá, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 01253592646