Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy

  • Mã bưu điện: 514328
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 0913277357