Bưu điện văn hóa xã Văn Phú

  • Mã bưu điện: 158710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Phú, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0378477167