Bưu điện văn hóa xã Bột Xuyên

  • Mã bưu điện: 157680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bột Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 01205939689