Bưu điện văn hóa xã Sơn Đồng

  • Mã bưu điện: 153041
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Đồng
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Thượng, Xã Sơn Đồng , Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0946231245