Bưu điện văn hóa xã Vạn Phái

  • Mã bưu điện: 257010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phái
  • Địa chỉ: Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0917932403