Bưu điện văn hóa xã Văn Bán

  • Mã bưu điện: 297290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Bán
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887077