Bưu điện văn hóa xã Tri Lễ

  • Mã bưu điện: 244190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Bản Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053830866