Bưu điện văn hóa xã Sông Hóa

  • Mã bưu điện: 245941
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Hóa
  • Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053824293