Bưu điện Mỏ Nhài

  • Mã bưu điện: 245440
  • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Nhài
  • Địa chỉ: Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053739001