Bưu điện văn hóa xã Tinh Nhuệ

  • Mã bưu điện: 298980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tinh Nhuệ
  • Địa chỉ: Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 616012