Bưu điện văn hóa xã Xuân Huy

  • Mã bưu điện: 293060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Huy
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 826836