Bưu điện Cẩm Khê

  • Mã bưu điện: 297000
  • Bưu cục: Bưu điện Cẩm Khê
  • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889110