Bưu điện văn hóa xã Tạ Xá

  • Mã bưu điện: 297140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tạ Xá
  • Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Tạ Xá, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889042