Bưu điện văn hóa xã Đại Phạm

  • Mã bưu điện: 296560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phạm
  • Địa chỉ: Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883642