Bưu điện văn hóa xã Thụy Dân

  • Mã bưu điện: 413120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dân
  • Địa chỉ: Thôn An Dân Trên, Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0336546871