Bưu điện văn hóa xã Thụy Chính

  • Mã bưu điện: 413080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Chính
  • Địa chỉ: Thôn Chính, Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0917921735