Bưu điện văn hóa xã Đông Dương

  • Mã bưu điện: 412600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Dương
  • Địa chỉ: Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0919609616