Bưu điện văn hóa xã Thượng Ninh

  • Mã bưu điện: 455130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Sông Sanh, Xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân
  • Điện thoại: 0904722961