Địa chỉ bưu điện tại Mường Lát, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Mường Lát thuộc tỉnh Thanh Hoá: Bưu điện GD Mường Lát, Bưu điện văn hóa xã Tam Chung, Bưu điện văn hóa xã Mường Lý, Bưu điện văn hóa xã Tén Tằn, Bưu điện văn hóa xã Trung Lý, Bưu điện văn hóa xã Pù Nhi, Bưu điện văn hóa xã Quang Chiểu, Bưu điện văn hóa xã Mường Chanh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường Lát, Bưu cục văn phòng VP BĐH MƯỜNG LÁT

Bưu điện GD Mường Lát

 • Mã bưu điện: 453200
 • Bưu cục: Bưu điện GD Mường Lát
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 02378997101

Bưu điện văn hóa xã Tam Chung

 • Mã bưu điện: 453214
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Chung
 • Địa chỉ: Bản Lát, Xã Tam Chung, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 0917647901

Bưu điện văn hóa xã Mường Lý

 • Mã bưu điện: 453236
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Lý
 • Địa chỉ: Bản Muống 1, Xã Mường Lý, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 0966592202

Bưu điện văn hóa xã Tén Tằn

 • Mã bưu điện: 453250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tén Tằn
 • Địa chỉ: Bản Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 0969015900

Bưu điện văn hóa xã Trung Lý

 • Mã bưu điện: 453346
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Lý
 • Địa chỉ: Bản Táo, Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 0913270202

Bưu điện văn hóa xã Pù Nhi

 • Mã bưu điện: 453260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pù Nhi
 • Địa chỉ: Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 0916694100

Bưu điện văn hóa xã Quang Chiểu

 • Mã bưu điện: 453303
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Chiểu
 • Địa chỉ: Bản Poọng, Xã Quang Chiểu, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 01238616059

Bưu điện văn hóa xã Mường Chanh

 • Mã bưu điện: 453319
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Chanh
 • Địa chỉ: Bản Chai, Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 01252273324

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường Lát

 • Mã bưu điện: 453240
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mường Lát
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: 02378997101

Bưu cục văn phòng VP BĐH MƯỜNG LÁT

 • Mã bưu điện: 453320
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH MƯỜNG LÁT
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát
 • Điện thoại: