Bưu điện văn hóa xã Thiệu Nguyên

  • Mã bưu điện: 445620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Nguyên Sơn, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0915526816