Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng

  • Mã bưu điện: 381600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng
  • Địa chỉ: Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0945370048