Bưu điện văn hóa xã Thanh Điền 1

  • Mã bưu điện: 842531
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Điền 1
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763714369