Bưu điện văn hóa xã Chà Là

  • Mã bưu điện: 841730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Là
  • Địa chỉ: Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu
  • Điện thoại: 02763773333