Bưu điện Cửa số 2

  • Mã bưu điện: 841200
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa số 2
  • Địa chỉ: Sô´779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763841234