Bưu điện Thái Bình

  • Mã bưu điện: 842420
  • Bưu cục: Bưu điện Thái Bình
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763712949