Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy

  • Mã bưu điện: 514360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323959037