Bưu điện văn hóa xã Thái Giang

  • Mã bưu điện: 413130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Giang
  • Địa chỉ: Thôn Phất Lộc Tiến, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0327245891