Bưu điện văn hóa xã Tề Lễ

  • Mã bưu điện: 294230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tề Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông
  • Điện thoại: 876076