Bưu điện văn hóa xã Tây Sơn

  • Mã bưu điện: 416220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0947231136