Bưu điện văn hóa xã Minh Lãng

  • Mã bưu điện: 415230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Lãng
  • Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0913632848