Bưu điện văn hóa xã Tân Hương

  • Mã bưu điện: 245250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hương
  • Địa chỉ: Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053737201