Bưu điện văn hóa xã Sông Phan

  • Mã bưu điện: 804100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Phan
  • Địa chỉ: Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân
  • Điện thoại: ‎01293979139